Birlik Mah. M.Akif İnan Cad. No:14/A Esenler/İstanbul
[email protected]
0 (530) 873 24 16

PRATİK BİLGİLER


  KADASTRO NEDİR?

  Sahip olduğunuz taşınmaz malın haritalarının, koordinatlarının, ölçümlerinin bütününü ilgilendiren hizmettir.

   

  NEDEN APLİKASYON KROKİSİ İSTİYORLAR?

  İnşaat öncesi projelendirme için hem kağıt üzerinde hem de zeminde taşınmaz sınırlarının belirlenmesi gerekir. Taşınmazda mevcut başka yapılar, taşkınlar görünmelidir ki imar hizmetleri sağlıklı yürüsün. Ayrıca ülkemizde bir koordinat birliği bulunmadığından dolayı kurumların kendi proje ve harita arşivleri için mevcut konum değerlerinin belirlenmesi gerekebilir.

   

  RÖPERLİ KROKİ NEDİR?

  Röperli kroki aplikasyon krokisinin özel bir çeşididir. Genellikle yapı kullanma izin belgesi öncesinde yapının projesine uygun olup olmadığının kontrolü için istenmektedir.

   

  İNŞAAT SÜRECİ NASILDIR?

  Tapusu alınmış bir daireye sahip olana kadar geçen süreç arsadan başlamak üzere;
  Arsa, aplikasyon krokisi, imar çapı, proje-yapı denetim, inşaat ruhsatı, inşaat ve yapı denetim, yapının tamamlanması, röperli kroki, yapı kullanma izin belgesi, cins değişikliği ile yapılı arsa.

   

  KAT İRTİFAKI İLE KAT MÜLKİYETİ FARKI NEDİR?

  Kat irtifakı bir projedir, projenin tapuya bildirilmesi sonucunda sanki bina varmış gibi kat irtifaklı tapu senetleri alınabilir. Kat irtifaklı tapu senedine göre alınan yapının tamamlanmamış olduğu baştan kabul edilmiştir. Ne zaman ki kat mülkiyetine çevirme işlemi gerçekleşir o zaman yapının tamamlandığı, kullanıma hazır olduğu anlaşılır. Bu nedenle özellikle bankalar, sigorta kurumları vb kuruluşlar yapı kullanma izin belgesi yanında cins değişiklik işleminin yapılmış olmasını önemserler. Kat irtifaklı bir yerin mesken olarak kullanılmaya başlamış olması, onun sigorta açısından tamamlanmış bir bina olduğu anlamına gelmez.

   

  BULUNDUĞUMUZ BİNADA KAPI NUMARALARI KARIŞMIŞ.

  Ülkemizde %10 oranında bağımız bölüm (daire) numaralarının hatalı olduğu varsayılmaktadır. Kat irtifakı, satış işlemlerinin özensiz yapılması sonucunda bu tür hatalar meydana gelmektedir. En yakın LİHKAB bürosuna giderek sorununuzu çözebilirsiniz. Genellikle bu problem banka kredili satış sürecinde eksper incelemesi esnasında ortaya çıkmaktadır. Klasik çözüm yöntemi olarak dairelerin karşılıklı satışı istenmektedir, bu da ciddi miktarda (%4) harç doğurmaktadır. Ne var ki LİHKAB bürolarında küçük hizmet ücretiyle bu sorun giderilmektedir.

   

  SATIŞ YAPACAĞIZ, ALACAĞIM YERDEN EMİN DEĞİLİM.

  Oldukça haklı bir kuşku neticesinde size gösterilen tapu senedinin neresi olduğu ve durumu hakkında bilgi almak isteyebilirsiniz. Bu maksatla öncelikle takyidatlı ve güncel tapu kaydının alınması, proje ve yönetim planının incelenmesi yanı sıra www.tkgm.gov.tr adresindeki Parsel Sorgu uygulamasına bakabilirsiniz. Alacağınız yerden emin olmak için LİHKAB bürosuna giderek Yer Gösterme hizmetini makul bir ücret karşılığında alabilirsiniz. Yer gösterme ücretleri 150 TL – 300 TL civarındadır. Yer Gösterme hizmeti arsa, tarla gibi araziler için verildiği gibi dükkan, daire gibi bağımsız bölümler için de verilmektedir. Özellikle banka yoluyla alınmayan taşınmazların için Yer Gösterme hizmeti alınmasını son derece önemli buluyoruz.

   

  NEDEN TÜM İŞLEMLERİMİ BİR NOKTADAN HALLEDEMİYORUM?

  Kadastro işlemleri bir altyapı hizmetidir. Her türlü yapı, farklı hukuki ihtiyaçlarla LİHKAB hizmetlerine ihtiyaç duyar. Kadastro hizmeti Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de kendine özgü diliyle işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bir bina inşaatıyla baraj inşaatının farklı olması gibi tüm kadastro işlemlerini tek noktadan yürütmek mümkün değildir.

   

  ENCÜMEN KARARI NEDEN GEREKLİDİR?

  Bazı tescile esas işlemlerde belediyeden veya özel idareden encümen kararı istenmektedir. Belediyeler imar planını yürütmekle sorumlu ve yetkili olduğu için imar değişikliğine neden olan sınır değişiklikleri için encümen kararı alınması gerekmektedir. Özünde, imarla alakalı konular ciddi şerefiye farklarına yol açtığı için böyle bir denetime ihtiyaç vardır.

   

  LİSANSLI MÜHENDİSLİK BÜROLARI GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

  Kamu hizmetinin söz konusu olduğu alanlarda özel yetkili kuruluşlara gerek duyulmuştur. Demokratikleşme için serbestleşmenin gereği olarak üst kuruluşlar, noterler, mali müşavirler, bağımsız denetim kuruluşları devlet aygıtının savurgan kullanımını dengeleyici unsurlar olmuşlardır.

   

  İŞLEMLERİN SÜRESİ.

  LİHKAB bürolarında bir çok işlem, farklı altlık, değişik arazi tipi, çeşitli hukuki durumlar ve kurumlar arasındaki bakış açısı farkları nediyle kendine özgü süreçleri takip etmektedir. Bu nedenle işlemler için kesin süreler vermek mümkün değildir.

   

  MESAFELİ SÖZLEŞME/ONLİNE TALEP İLE İŞLEMİMİ YAPTIRMAK İSTİYORUM.

  Derneğimiz tarafından büroları içine alan bir bilgi sistemine/otomasyon yazılımına başlanmış olup ilk fazı devreye alınmıştır. Sisteme dahil olan bürolar için yakın zamanda mesafeli talep modülü hizmete sokulacaktır.

Online Başvuru Yapın


İnternet üzerinden işlem bilgilerinizi girerek kısa ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz.


Başvuru Yap!